Terms & Conditions

1- Laman web ini boleh juga melihat melalui mana-mana pelayar Internet Explorer , Firefox , Google Chrome dan lain-lain

 

2- akses berterusan anda atau penggunaan laman web dan / atau perkhidmatan yang disediakan di sini selepas apa-apa perubahan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

 

3- Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang akibat berlaku disebabkan oleh berikut

 

A- laman web tidak boleh didapati kerana server down .

 

B- Kesukaran dalam melayari kerana apa-apa kesalahan teknikal atau gangguan.

 

C- Sebarang serangan berniat jahat pada laman web ini.

 

Penggunaan tanpa kebenaran D- dari laman web ini akan mengharamkan IP anda.

 

E Sebarang maklumat pihak ketiga dan link.

 

F- Mana-mana kehilangan data atau manipulasi data semasa memproses talian.

 

4- Semua logo dan maklumat bertulis adalah harta Gift-Malaysia.com , apa-apa jenis mencuri atau pertindihan akan dilaporkan kepada DMCA atau kebimbangan pihak berkuasa.

 

5- Apa-apa aktiviti fraudelent adalah dilarang sama sekali dan akan dilaporkan kepada pihak berkuasa kebimbangan tempatan di Malaysia dan di peringkat antarabangsa.